چرا فین‌وی

فین‌وی مجموعه‌ای از رویدادهای منسجم و هدفمند برای تربیت نیروی کار توانمند و خلاق برای فعالیت در حوزه فین‌تک است. این رویدادها ترکیبی از دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های عملی و مسابقات برنامه‌نویسی است که افراد علاقه‌مند به حوزه فین‌تک را برای اشتغال و یا ایجاد کسب و کار در حوزه فین‌تک آماده می‌کند. نکته مهم در این رویدادها، هدفمند بودن است. چنانچه که سعی می‌شود در هنگام برگزاری مسابقات و طراحی کارگاه‌ها، نیاز  شرکت‌ها و کشور دیده شود و به جهت ایجاد نیروی کار توانمند و خلاق در جهت حل این نیازها گام برداشته شود.

کارگاه جامع - جلسه اول

FinTech

کارگاه جامع - جلسه دوم

FinTech

کارگاه

BankTech

کارگاه

PayTech

کارگاه

WealthTech

کارگاه

InsurTech

کارگاه

LendTech

کارگاه

CryptoCurrency

کارگاه

PFM

کارگاه

RegTech

ساختار زمانی برگزاری رویداد

۱۱ مهر

کارگاه مقدماتی FinTech - بخش اول

۱۸ مهر

کارگاه مقدماتی FinTech - بخش دوم

۲۵ مهر

کارگاه BankTech

۲ ابان

کارگاه PayTech

۲۳ آبان

کارگاه WealthTech

۳۰ آبان

کارگاه InsurTech

۷ آذر

کارگاه LendTech

۱۴ آذر

کارگاه CryptoCurrency

۲۱ آذر

کارگاه PFM

۲۸ آذر

کارگاه RegTech

حامیان